• Pihasuunnittelu / Pihasuunnitelma

  Varmistetaan kestävä, viihtyisä ja toimiva piha yhdessä.

 • Pihasuunnitelma helpottaa pihan rakentamista, kustannusten arviointia sekä pihan ylläpitoa.

  Pihasuunnittelu

  Ammattilaisen käyttö pihan suunnittelussa on perusteltua. Viihtyisä piha, jossa toiminnallisuudet ovat mietitty järkevästi, kasvit on oikein paikoilleen valittu ja pohjatyöt asianmukaisesti tehty, kasvattaa kiinteistön arvoa, lisää pihan käyttöä ja viihtyisyyttä, vähentää hoitotyötä sekä varmistaa sen, että kasvit menestyvät paikoillaan eikä hävikkiä synny.

   

  Pihasuunnittelussa yhdistetään asiakkaan toiveet sekä määritelty budjetti vallitseviin maasto-olosuhteisiin sekä esimerkiksi asemakaavan sisältämiin vaatimuksiin ja muihin teknisiin seikkoihin. Suunnitelmaan vaikuttavat luonnollisesti itse tontti -sen koko/muoto, pintamuodostelmat sekä ilmansuunnat. Tontilla jo olemassa oleva kasvillisuus ja muut luonnon elementit kartoitetaan suunnitelman pohjaksi.

  Pihasuunnitelmat monelaisiin kohteisiin:

  • Yksityispihat (omakotitalot, rivi- ja paritalot)
  • Asunto-osakeyhtiöiden pihat
  • Vapaa-ajan asuntojen pihat
  • Liike- ja yrityspihat
  • Julkiset ympäristöt

  Pihasuunnittelija / maisemasuunnittelija

  Pihasuunnittelija Lotta Mäkinen on koulutukseltaan Maisemasuunnittelija, Hortonomi (AMK). Hänellä on runsaasti kokemusta niin yksityispihojen (omakotitalot, rivi- ja paritalot) kuin asunto-osakeyhtiöiden, vapaa-ajan asuntojen, liike-ja yrityspihojen sekä julkisten ympäristöjen piha- ja vihersuunnittelusta.

  Vaihe 1: yleissuunnitelma

  Ensivaiheen yleissuunnitelmassa käydään läpi karkeasti pihan eri toiminnot yleisellä tasolla. Suunnitelman sisältö sovitaan ennen työn aloittamista. Suunnitelmassa esitetään muun muassa toimintojen ja kulkureittien sijoittelu, pihan tyyli esimerkkikuvin, eri alueiden mitoitus pääpiirteittäin sekä niiden pintamateriaalit, rakenteiden materiaalit ja värit, kasvillisuus pääpiirteittäin sekä pihavalaisinten sijoittelu. Yleissuunnitelma laaditaan asemapiirustuksen pohjalta ja piirretään mittakaavassa mittakaavassa 1:50, 1:100 tai 1:200 (tavallisesti 1:100) CAD -ohjelmalla.

   

  Vaihe 2: toteutussuunnitelma

  Yleissuunnitelma käydään läpi asiakkaan kanssa ja kun yleissuunnitelma on yhdessä hyväksytty voidaan laatia varsinainen pihasuunnitelma. Pihasuunnitelmassa esitetään muun muassa mm. pihan korot ja mitat, istutettava kasvillisuus, kasvilajit, taimikoot, istutustiheydet, määrälaskelmat, työselostus sekä periaatepiirustukset tarvittaessa. Suunnitelma laaditaan asemapiirustuksen pohjalta ja piirretään mittakaavassa (tavallisesti 1:100).

  Pihasuunnittelun hinta

  Pihasuunnittelun hinta muodostuu aina tapauskohtaisesti. Hintaan vaikuttavat monet seikat mm. se, onko kyseessä perusparannus- vai uudisrakennuskohde, tontin koko, korkeuserot, löytyykö asiakkaalta tarvittavat perustiedot (mm. korkeuskäyrät, tontin sekä talon korkomitat sekä asemapiirros). Saatte tonttikohtaisen tarjouksen ennen työn aloittamista.

  Pihasuunnitelman hinta - pihan koko n. 700 m2:

  Pihasuunnitelma + toteutussuunnitelma

  1600 - 2300 € sis. alv 24%
  (yleissuunnitelman osuus n. 1000 – 1300 € sis. alv 24% )

  Pihasuunnittelija Espoo

  Pihasuunnitelman hinta - pihan koko n. 1 200 m2:

  Pihasuunnitelma + toteutussuunnitelma

  2200 - 3000 € sis. alv 24%
  (yleissuunnitelman osuus n. 1300 – 1800 € sis. alv 24% )

  Pihasuunnittelu Espoo

  Pihasuunnittelu Espoo / Helsinki

  Pääpaikkamme on Espoossa, mutta toimimme koko pääkaupunkiseudun alueella. Pihasuunnittelun tuntiveloitus 65€/ h sis. alv 24%. Lisäksi veloitamme matkakulut 0,80 € / km.

 • Pihasuunnittelu / Maisemasuunnittelu

  Kuinka edetään ?

  1

  Yhteydenotto

  Hei, kuinka voimme olla avuksi ?

  2

  Kartoitus & alkutiedot

  Käydään läpi pihan tarpeet ja tehdään tarvittavat mittaukset.

  3

  Yleissuunnitelma

  Yleissuunnitelma käydään läpi asiakkaan kanssa.

  4

  Pihasuunnitelma

  Tehdään hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta.

  5

  Suunnitelman luovutus

  Saatte pihasuunnitelman sähköisenä käyttöönne.

  6

  Piharakentaminen

  Toteutamme tarvittaessa pihan suunnitelman pohjalta.

 • Kyllä - aloitetaan pihasuunnittelu

  Onnistuneen pihaprojektin ensimmäinen askel on pihasuunnitelma.

  02440 Luoma (Kirkkonummi)
  0400 213 355
×
Terms & Conditions
KiviHerttuan yleiset myynti & toimitusehdot
KiviHerttua Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot (1.1.2021)

1.Tarjouspyyntö

Asiakas voi luoda tuotteista & palveluista tarjouspyynnön KiviHerttualle joko nettisivujen tarjouspyyntökorissa, yhteydenottolomakkella tai Chat-palvelun kautta, tekstiviestitse, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

2. Tilaus

Annamme tuotteista kirjallisen tai suullisen tarjouksen, jonka hyväksymällä asiakas tekee meiltä ostotilauksen. KiviHerttua vahvistaa tilauksen joko tilausvahvistuksella tai lähettämällä tuotteista laskun.

3. Hinta

Nettisivuilla esillä olevat tuotteet sisältävät aina voimassaolevan arvonlisäveron, joka tällä hetkellä on 24 %.

4. Maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen

Tuotteiden omistusoikeus on KiviHerttua Oy:llä niin kauan, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Käytössämme on pääsääntöisesti etukäteislaskutus. Lähetämme laskun joko sähköpostitse tai kirjepostina. Kun tilauksen suoritus näkyy tilillämme vahvistamme kuljetustilauksen ja ilmoitamme toimitus/tuotteiden noutoajan asiakkaalle. Pihan urakointikohteissa on vakiintunut käytäntö, että kohteen materiaalit laskutetaan etukäteen ja työn osuus sovitulla maksuajalla työn suorituksen jälkeen.

5. Toimitusaika

KiviHerttua Oy käyttää rahtikuljetuksiin pääsääntöisesti alihankkijoita. Tuotteiden toimitusaika vaihtelee toimituspaikasta ja rahdittajasta johtuen n. 1 - 7 vrk. Ilmoitamme arvioidun toimitusajan tarjouksessamme.

6. Toimitus ja kuljetus

Yleensä toimitusaika voidaan ilmoittaa etukäteen 1 - 2 päivän tarkkuudella. Pyrimme järjestämään toimitukset aina asiakkaan toivomusten mukaan, mutta esim. syrjäseuduilla tämä ei aina ole mahdollista. Tuotteet toimitetaan kuorma-autolla nk. perälautapurkuna. Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että purkupaikka sekä sinne johtava tie on sellaisia, että tuotteiden toimitus kuorma-autolla on mahdollista ja purku onnistuu. Tavarat on yleensä pakattu EUR tai FIN -lavoille. Mikäli asiakas haluaa tuotteet toimitettavan muulla kalustolla esim. nosturiautolla, on tästä ilmoitettava tarjouspyyntövaiheessa. 

7. Reklamaatio

Ostajan vastuulla on tarkistaa toimitetut tuotteet ja ilmoittaa välittömästi havaitsemistaan puutteista tai toimituksen virhellisyydestä. Kaikki reklamaatiot pyydetään lähettämään kirjallisena, esimerkiksi sähköpostitse, 8 vuorokauden kuluessa. Reklamointi on tehtävä ennen tuotteen käyttöön ottamista. Mikäli tuotteet on kuitenkin otettu käyttöön ennen reklamaatiota, KiviHerttua Oy ei vastaa siitä aiheutuneista lisäkustannuksista ja katsoo, että asiakas on tuotteen hyväksynyt sen käyttöön ottamalla.

8. Ylivoimanen este

Lakko, työsulku, tulipalo, konerikko, tavarantoimittajiin/kuljetuksiin/tuotantoon liittyvät ongelmat, viranomaistoimenpide tai muu myyjästä riippumaton ylivoimainen este vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.

9. Riitakysymykset

Myyjän ja tilaajan väliset erimielisyydet voidaan ratkaista joko välimiesmenettelyssä tai myyjän kotipaikkakunnan alioikeudessa. KiviHerttua haluaa korostaa luonnonkivien osalta sitä tosiasiaa, että luonnonkivissä saattaa esiintyä vähäisiä sävyeroja, jonkin verran pinnan epätasaisuutta ja muita vaihteluita. Nämä luonnolliset vaihtelut eivät vaikuta kiven ominaisuuksiin eivätkä käyttökelpoisuuteen, eivätkä ole perusteena kaupan purkuun. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua tuotteisiin tilaamalla näytepalan kivestä.
×
Privacy Policy
KiviHerttuan rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteri­- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: KiviHerttuan asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: KiviHerttua Oy
Y-tunnus: 2375074-4
Osoite: Keskuskuja 1, 88610 Vuokatti
Sähköposti: kiviherttua@kiviherttua.fi
Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Toimitusjohtaja Susanna Halonen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös asiakasprofilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä muun viestinnän kohdentamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeidemme ja muun asiakasviestintämme lähettämisen, kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä sekä tarjouspyyntöihin, tarjouksiin, tilauksiin, laskutukseen ja perintään liittyviin toimenpiteisiin.

KiviHerttua Oy:n sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram , Twitter ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. KiviHerttua Oy ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

Rekisterin tietosisältö
Kanta-asiakasrekisteriin voidaan kerätä asiakkaasta seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, kanta-asiakastiedot sekä ostohistoria yksittäisen tuotteen tasolla sekä markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumisesta. Lisäksi sähköisen uutiskirjeen tilanneen kanta-asiakkaan tietoja kerätään uutiskirjeen tilaamisen hallinnointiin sekä muihin asiakasviestinnän toteutumiseen liittyviin asioihin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

KiviHerttua Oy:n asiakasrekisteri sekä sen varmuuskopio sijaitsevat Suomessa. KiviHerttua Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp –sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Nämä uutiskirjeviestintää varten kerätyt rekisteritiedot säilytetään EU/ETA:n ulkopuolella, suojatulla palvelimella eikä rekisterin tietoja luovuteta KiviHerttua Oy:n ulkopuolelle. KiviHerttua Oy käyttää verkkosivujen tarjouspyyntökorin alustana yhdysvaltalaista Ecwid-verkkokauppaohjelmistoa, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Nämä tarjouksen antamista varten kerätyt rekisteritiedot säilytetään EU/ETA:n ulkopuolella, suojatulla palvelimella eikä rekisterin tietoja luovuteta KiviHerttua Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

MailChip-uutiskirjepalvelun rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: http://mailchimp.com/about/security. Ecwid-alustan tietoturvasta lisätietoja löytyy linkistä: https://www.ecwid.com/privacy-policy. Ainoastaan nimetyillä tahoilla sekä KiviHerttua Oy:n henkilökunnalla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä tahoja sitoo vaitiolovelvollisuus. KiviHerttua Oy:n itse keräämän asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin ikään asianmukaisesti suojattuna palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. KiviHerttua Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.